מהו זיוף עצמי לחתימה

זיוף עצמי היא תופעה די נפוצה במסגרת בדיקה גרפולוגית משפטית, למעשה אדם חותם את חתימתו הבלתי רגילה על מסמך, בכדי שביום מן הימים באם יזדקק להתכחש לחתימתו יוכל לטעון שלא חתם על מסמך זה או אחר ואז בעין בלתי מקצועית אכן נראה שחתימתו אינה נחזית להיות צורינת דומה לחתימותיו הרגילות ובכך הוא כביכול פתור מלהיות אשם או מחוייב לתוכנו של המסמך או ההסכם.

במסגרת בדיקה של גרפולוג בנושא זיוף עצמי, צריך הגרפולוג להתחקות אחר אלמנטים גרפיים יחודיים ותנועות מוטוריות אופייניות שאינן בהכרח צורניות [כי המזייף, שינה את צורת החתימה], אם קיימת התאמה בתנועות מוטוריות ובתכונות גרפיות בלתי מודעות, כגון לחץ כתיבה, שטף דיו, מהירות זרימת קו, צפיפות דיו ונקודות התעקבות בתוך מבנה הקו, אז יכול לטעון גרפולוג שמדבר בחשד לזיוף עצמי, יש לדעת שברוב המקרים, גרפולוג, גם אם הוא משוכנע שמדובר בזיוף עצמי חייב להתנסח משפטית באופן זהיר ולא לקבוע מסקנה מקצועית בסבירות הגבוהה ביותר, [דרגה1] זאת בשל אחוז הסטייה לטעות היחסית גדול בהוכחות של זיוף עצמי.

אם אתם חושדים שאדם ביצע זיוף עצמי לחתימתו, יש תחילה להעביר את המסמך עליו מצוייה החתימה לבדיקה גרפולוגית משפטית מקדמית, הבדיקה המקדמית מתבצעת באמצעות מיקרוסקופ וציוד אופטי המצוי אצל גרפולוגים משפטיים, תוצאות הבדיקה תקבע אם יש חדש לזיוף עצמי או אין חשד לזיוף עצמי, אם קיים חשד של זיוף עצמי, ניתן לכתוב חוות דעת עבור בית המשפט בנפרד.

קושי הוכחה :

הוכחת זיוף עצמי בבית משפט אינה משימה קלה, גם אם יש ברשותכם חוות דעת של גרפולוג משפטי מומחה להשוואת כתבי יד וחתימות הטוען שיש זיוף עצמי, זאת מאחר והמידע על התחום יחסית חדש ובית המשפט עשוי להטיל ספק מסויים בחוות דעת של גרפולוג בנושא וגם כי הגרפולוג חייב להפגין משנה זהירות בעת חקירתו, משנה זהירות זה עשוי להתפרש אצל שופטים מסויימים כחוסר בטחון על המקרה האמור, כדאי שלא לבנות את כל הסוגייה המשפטית על סמך חוות דעת גרפולוג בנושא זיוף עצמי [גם אם יש כזה] ולהביא הוכחות משפטיות נוספות התומכות בתיק שלכם הנדון בבית משפט.

חשיבות בדיקת מסמך מקורי לצורך הוכחת זיוף עצמי :

מאחר והנדון בבדיקת זיוף עצמי הם אלמנטים שאינם בהכרח קשורים לצורה ישנה חשיבות מרובה לבצע בדיקה למסמך המקורי השנוי במחלוקת, בדיקת מסמך מצולם עשוייה שלא להספיק, מאחר והאלמנטים הנבדקים ניתנים לבדיקה רק ע"י ציוד מיקרוסקופי וזה בלתי ניתן לביצוע למסמך מצולם, אם אין ברשותכם גישה למסמך המקורי כי הוא מצוי אצל הצד שמנגד ואתם חושדים שקיים חשד לזיוף עצמי, תזדקק להעביר את המסמכים שיש ברשותכם לגרפולוג לביצוע הבדיקה המקדמית בכל זאת, אך אז הגרפולוג יוכל רק להמציא מסמך בוא הוא מבקש מבית המשפט להורות לצד המחיזק במקור להעביר אליו את המקור לצורך השלמת הבדיקה, למעשה אם אין לכם את המסמך המקורי.

כן, זה המקרה שלי, מה עלי לעשות?

אכן ברוב המקרים כאשר יש חשד לזיוף עצמי, הגישה למסמך המקור בעייתית כי הצד שמנגד הוא שמחזיק אותו והוא אינו משתף פעולה עמכם, במקרה שכזה אתם כאמור צריכים להעביר לגרפולוג דוגמאות חתימה בלתי מוכחשות של האדם שאתם טוענים כי אולי ביצע זיוף עצמי ואת צילום המסמך שבמחלוקת ולבקש מהגרפולוג לבצעה בדיקה ראשונית והנפקת מסמך עבור בית המשפט להמצאת מסמכי מקור, אז הגרפולוג תחילה יבדוק אם יש בסיס ראשוני לבדיקת זיוף עצמי ואם קיים כזה ימציא חוות דאת ראשונית לבית המשפט בו הוא יבקש מהשופט להורות לצד המחזיק במסמך המקורי להמציאו לבדיקה נוספת במשרדי הגרפולוג.

הכנה לחקירה נגדית, נגד טוענה של זיוף עצמי :

אם הואשמתם בביצוע זיוף עצמי ויש גרפולוג שטען שאכן קיימים ממצאים לזיוף עצמי ואתם טוענים שאין זיוף עצמי וחתימתכם אינה מצוייה על מסמך המחלוקת, ניתן לפנות לגרפולוג נוסף בכדי שזה יבצע בדיקה לחוות דעתו של הגרפולוג שטען שיש זיוף עצמי - באם הגרפולוג הנוסף חושב שהגרפולוג הבודק טעה בשיקול דעתו או בבדיקות שביצע, ניתן מחד להוציא חוות דעת נגדית או מאידך להתייעץ עם הגרפולוג על  "איך לחקור את הגרפולוג שטוען שיש זיוף עצמי", אם אתם זקוקים לשרות שכזה יש לפנות אלינו ולבקש עזרה בחקירה של גרפולוג מומחה בנושא זיוף עצמי.

שימו לב, ברוב המקרים לא ניתן לקבוע שקיים זיוף עצמי באופן חד משמעי, כלומר אם גרפולוג טען בחוות דעתו שיש זיוף עצמי בדרגת הסבירות הגבוהה ביותר [דרגה 1] זכותכם להגיש חוות דעת נגדית הטוענת שלא ניתן לקבוע זיוף עצמי ברמת הסבירות הגבוהה ביותר, זאת כאמור ברוב המקרים, אך לא בכולם, כך או כך כדאי לקבל את חוות דעתו של גרפולוג נוסף בסוגיית המחלוקת.

חשוב גם לדעת שבשום פנים ואופן גרפולוג אינו יכול לקבוע שקיים זיוף עצמי אם לא ביצע בדיקה למסמך המחלוקת המקורי בהשוואה למסמכים נוספים מקוריים בהם מצויה חתימה בלתי מוכחשת, לצורך הוכחת זיוף עצמי במקרה שאכן התרחש כזה, חייב גרפולוג לבצע בדיקה למסמכי המקור בלבד, באם אתם מחזיקים ביד חוות דעת של גרפולוג אשר בדק רק מסמכים מצולמים והוא טוען לדרגת הסבירות הגבוה ביותר בנושא זיוף עצמי - זכותכם וחובתכם להתגונן מאחר ומדובר אפילו בעבירה על חוקי האתיקה המקצועית הגרפולוגית.

לעזרה ושאלות נוספות, ניתן ליצור איתי קשר.
זמיר סיון, גרפולוג ומומחה להשוואת כתבי יד וחתימות.
054-5245408

גרפולוג זול > אזהרות בבחירה של שרותי גרפולוגיה משפטית זולים