מומחה לגרפולוגית משפטית והסמכה

אין בארץ מכון מוכר או רשמי המספק הסמכה להיות גרפולוג משפטי, מחוץ לגבולות ישראל ישנם מספר גופים המספקים תעודה, אם כי זו אינה רשמית כך שכל נושא ההסמכה להיות גרפולוג משפטי אינה רלוונטית, מה שהופך גרפולוג משפטי להיות מומחה לגרפולוגיה משפטית, הוא ניסיונו המקצועי ומספר הצלחותיו בבתי משפט וכן מינויים שקיבל מבית המשפט, גרפולוג משפטי שיודע לעמוד על העקרונות והיסודות המקצועיים בצורה ברורה ולהעיד בבית המשפט ובחוות הדעת לבית המשפט ושבית המשפט לרוב מקבל את דעתו המקצועית, הוא זה שיכול להקרא מומחה לגרפולוגיה משפטית, כלומר הנסיון המקצועי הוא הקובע.

חשוב לציין שהאגודה לגרפולוגיה בישראל, לא יכולה להסמיך או לספק תעודה רשמית [גרפולוגיה אינו מקצוע אוניברסיטאי בישראל]  כך שתעודה או חברות באגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל - חשיבותה פחותה לגרפולוג המשפטי, אנו לא מתנגדים לאגודה לגרפולוגיה בישראל, זו ללא ספק מבצעת ימי עיון והרצאות העשרה חשובות בתחום הגרפולוגיה, אך היא אינה ברת סמכות לקביעה מי יהיה מומחה לגרפולוגיה משפטית ומי לא מאחר ושום גוף רשמי לא סיפק לאגודה זו את הרשות והסמכות לעשות זאת.

הערה : חלק מהחברים באגודה לגרפולוגיה מדעית [הרשומים באתר האינטרנט של האגודה, קיבלנו הרשמה אוטומטית כחברים באגודה] ללא מבחן, ללא הגשת בקשה, כי האגודה רוצה לחזק את "תוקפה החזותי" פשוט כך וחבל, כך האגודה גם מטעה את בתי המשפט בישראל, שבכדי לחזק את תוקפה היא מוסיפה שמות חברים "מפורסמים" בתחום הגרפולוגיה, אף שהם לא ביקשו להיות חלק ממנה.