בדיקת חתימה מזוייפת על צוואה

יותר ויותר מקרים של חשד לחתימה מזוייפת על צוואה מגיעים לבדיקתם של גרפולוגים משפטיים בשנים האחרונות, בחלק גדול יותר מהמקרים סטטיסטית הטוענה אינה עומדת בכנה מידה עם המציאות, אך קיימים מקרים הולכים וגדלים בכמותם של חתימה מזוייפת על צוואה בכתב יד או צוואה מודפסת, במקרים מסויימים הזיוף הוא העתקה של חתימה ע"י שימוש בתוכנות גרפיות, לעתים פשוטות והעתקן בשלמותן על מסמך צוואה והדפסה של מסמך זה בצבע כך שהחתימה נראית אוטנטית לחלוטין, אך בבדיקה מיקרוסקופית, החתימה נצפת כמזוייפת [ מועתקת ] וקל באופן יחסי לגרפולוג מיומן לתת הוכחת זיוף שכזו בבית המשפט.

במקרים אחרים, הקלים יותר לפיענוח על ידי הגרפולוגיה המשפטית קיים ניסיון זיוף של צורת החתימה, גם זיופים "מדופלמים" מבחינה צורנית, חופשים את המזייף בכמה תכונות כתיבה תת מודעות שהמזייף לא חשב שגרפולוג יתן את דעתו עליהם בעתיד [ כמו לחץ כתיבה, מקצב כתיבה, מהירות חיבור האותיות, צפיפות הדיו ועוד ]  כך או כך מגיעים למעבדות מיקרוסקופיות של גרפולוגים משפטיים יותר ויותר מקרים ותיקים שעומדים על חשד לחתימה מזוייפת על צוואה, לעתים חוות דעתו של הגרפולוג היא העדות החשובה ביותר וזו שעל פיה מתקבלת הפסיקה במשפט.

הבדיקה הגרפולוגית והנפקת חוות הדעת לבית המשפט מחולקים לשלושה שלבים, בשלב הראשון מגיע הלקוח עם מסמך הצוואה המקורי, או המצולם ובמקביל מציג לגרפולוג מגוון חתימות מאומתות ובלתי מוכחשות של המנוח/ה ורצוי מתקופה סמוכה ככל האפשר למועד הפטירה - הגרפולוג מבצע טווח וריאציה לדוגמאות החתימה ובמצע השוואה של אלמנטים גרפיים ומוטורים יחודיים ותחילה מנפיק הערכה גרפולוגית מקדמית [ טרום חוות דעת משפטית ] .

באם מסקנתו המקצועית הראשונית של הגרפולוג תומכת בדעתכם על המקרה שבנדון, ממשיכים לשלב הבא - כתיבת חוות דעת מומחה לבית משפט הכוללת תיק בדיקה והוכחות, בשלב זה נדרש הגרפולוג המשפטי לנסח את הממצאים הגרפולוגים באופן הברור והבהיר יותר עבור בית המשפט, תוך מתן סימוכין מוצקים לביסוס מסקנתו המקצועית, כך שתהיה קשה לחקירה ע"י עורך דין של הצד שמנגד, שביום מן הימים יזדקק לחקור את הגרפולוג חקירה נגדית באשר לממצאי חוות דעתו בנדון.

חשוב לציין : במקרה של אימות חתימה על צוואה, לגרפולוג המשפטי יש יתרון הוכחתי, שכן ברוב המקרים סטטיסטית כאמור חשדות הזיוף אינם עומדים בככנה מידה אחיד עם המציאות ולכן בית המשפט [לרוב] נוטה לאמץ את גרסת האין זיוף, בעיקר כאשר ישנן נסיבות נוספות ראיתיות התומכות בסוגייה זו, במקרה של חוות דעת גרפולוג על זיוף צוואה, האש הצולבת מבחינה ראייתית מופנת כלפי הגרפולוג שאמור לספק תשובות מהימנות ומדוייקות בעת חקירתו על חוות הדת שכתב, מלאכה זו הינה המלאכה הקשה ביותר לגרפולוג משפטי ולהן גם שלב ההוכחה בבית המשפט הוא השלב היקר ביותר בעבודתו של גרפולוג משפטי.


ראו גם פסיכולוג ספורט